دوره بازرسی HSE (مرداد 97)

 

**دوره آموزشی**

 

«دوره بازرسی HSE»

 

مقدمه

بازرسیهاي ایمنی ابزارهایی ابتدایی براي ایجاد و نگهداري شرایط ایمن و تشخیص اعمال ناایمن در محل کار هستند. بازرسیهاي سامانمند (Systematic)

روشی عملی براي شناسایی و اصلاح تجهیزات، شرایط، فرآیندها و فعالیتهاي کاري ناایمن میباشند. درصورت شناسایی اعمال و یا شرایط ناایمنی، براي آنها

اقدام اصلاحی مناسب تعریف میشود. بازرسیها روشی مناسب براي پیشگیري از حوادث و حفاظت از کارگران میباشند. از مزایاي دیگر بازرسیها HSE این

است که به کارگران این اجازه را میدهد که بتوانند، کاستیها و کمبودهاي محیط کارشان را که به آنها توجه نشده و لاینحل باقیمانده اند را به بازرسان نشان

دهند. بازرسیهاي ایمنی در درجه اول به این خاطر انجام میشوند که نشان دهند وضعیت تا چه میزان رضایتبخش است و نه اینکه چه تعداد موارد نامنطبق

وجود دارد. هدف بعدي بازرسی ایمنی شناسایی شرایطی است که در صورت اصلاح آنها، تأسیسات را مورد تائید استاندارد و یا قوانین میشود. درنتیجه

تأسیسات بازرسیشده مکان ایمنتر و سالمتري براي کار هست.

 

ممیزيها و بازرسیها بخش مهمی از یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار میباشند. ممیزيها و بازرسیها بخشی از فرآیند بازنگري بشمار میروند. بازرسیها

و ممیزيها داراي کارکردهاي مهمی هستند:

 

آنها به شناسایی مشکلات ایمنی و بهداشت کمک میکند و به سازمان این فرصت را میدهند تا وضعیتهاي خطرناك شناسایی شده پیش از آنکه تبدیل به

حادثه شوند، با تعریف اقدام کنترلی مناسب اصلاح شوند.

 

آنها نمایانگر تعهد سازمان به اجراي استانداردها و قوانین ایمنی و بهداشت میباشند.

 

آنها این فرصت را ایجاد میکنند تا به نحو سازندهاي تعداد زیادي از پرسنل درگیر مسائل ایمنی و سازمان شوند و باعث بهبود فرهنگ ایمنی و بهداشت

سازمان میشود.

 

آنها عملکرد صحیح اجزاي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مطابق با انتظارات تایید میکنند.

 

 

سرفصل دوره :

 • انواع بازرسي HSE
 • بازرسي HSEپيمانكاران
 • بازرسي تجهيزات و ماشين آلات
 • بازرسي عمليات
 • بازرسي محيط كار
 • بازرسي بهداشتي
 • بازرسي محيط زيستي
 • دوره هاي زماني بازرسي
 • گزارش بازرسي
 • نحوه تكميل چك ليستها
 • ويژگيهاي بازرس HSE

 

 

تاریخ دوره

مدت دوره

مدرس

هزینه دوره

ثبت نام

محل برگزاری

4-5 مرداد

16ساعت

مهندس یعقوبی

300000 تومان

کلیک کنید

رادسازه

 

 

*توضیحات دوره:

*دوره به صورت یک جلسه  4 مرداد ماه، آغاز خواهد شد.

*شروع کلاس راس ساعت 9 صبح می باشد

*جزوه و فایل های آموزشی به صورت رایگان می باشد.

 

 

 

نوشتن دیدگاه


ارتباط با ما

 

میدان توحید خیابان توحید پلاک 105 واحد3

02166948737

09392998892

radsazehadak@gmail.com

نظرسنجی سایت
نظرسنجی سایت
برترین موسسات آموزشی | رافابس سیستم | meetneed.ir
طراحی و پیاده سازی:گروه هنری رسانه ای آویـن مدیـا